2017

Grassroots Special Issue

Dedicated To 

Professor Dr. Hamida Khuhro 

(13.08.1936 – 12.02.2017)

Founder Director of Pakistan Study Centre
           &
Pioneer Editor of Grassroots

Table of Contents

Articles

Dr. Saima Kamran Pathan, Dr. Hakim Ali Mahesar, Dr. Sobia Shah
PDF
Gulawar Khan, Saeeda Mengal
PDF
Maria Aijaz
PDF
Tariq Umrani, Abdul Hameed Panhwar, Faiz Muhammad Brohi
PDF
Aisha Bashir Shah
PDF
Jahanzeb Khan, Bashir Ahmed Jatoi, Dr. Jalal Faiz
PDF
Samiuddin Shaikh
PDF
Dr. Muhammad Shafi Messo, Safia Khatoon Messa
PDF
Mohamad Abdul Rahman Saeed Ghannam, Prof. Dr. Anwar Ali Shah G. Syed
PDF
Dr. Albeena Mirza, Dr. Najma Shaikh, Dr. Erum Khushnood Zahid Shaikh
PDF
Ghazala Umer Baghal, Dr.Shuhabuddin Mughal, Zareen Khan Rind
PDF
Mohammed Nassim Mustafa Alasttal, Muhammad Bux Burdey
PDF
Dr. Munir Moosa Sadruddin, Dr. Mumtaz Khawaja, Samina Zafar
PDF
Salah Shaikh, Dr. Zahid A. Memon, Dr. Asif Ali Shah
PDF
Dr.Sanaullah Ansari, Nisar Ahmed Jatoi, Arfana Shah
PDF
Imtiaz Ahmed Pirzada, Dr. Perveen Shah, Naveed Ahmed Shaikh
PDF
Abdul Rasheed Kalwar, Dr. Abu Zar Wajdi
PDF