Vol 35 (2017)

Asia Pacific

Table of Contents

Articles

Dr. Naima Tabassum, Tabassum Afzal, Huma Tabassum
PDF
Sajjad Dino Shah, Dr. Naimutullah Shah
PDF
Dr. Hamadullah Kakepoto, Dr. Santosh Kumar, Dr. Salman Bashir
PDF
Ahmad Tisman Pasha, Adeel Akhtar, Ahmad Waleed
PDF
Dr. Bahadur Ali, Dr. Naimatullah Shah, Shahnawaz Mangi
PDF
Kausar Perveen, Nosheen Raza, Maria Mustafa
PDF
Dr. Samra Sarfraz Khan
PDF
Tayyaba Rafique Makhdoom
PDF
Bashir Memon, Faiza Otho
PDF
Dr. Erum Khushnood Zahid Shaikh, Dr. Najma Shaikh, Dr. Albeena Mirza
PDF
Mitho Khan Bhatti, Dr. Naimatullah Shah, Dr. Ghulam Ali Jariko
PDF
Dr. Muhammad Shafi Messo, Safia Khatoon Mesa
PDF